کاربران اینترنت
ایران دوازدهمین کشور متضرر از محدودیت‌های اینترنتی؛ ۸۳ درصد از کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند 13 تیر 1403

ایران دوازدهمین کشور متضرر از محدودیت‌های اینترنتی؛ ۸۳ درصد از کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند

مطابق آمارهای جهانی در نیمه اول ۲۰۲۴ ایران دوازدهمین کشور متضرر از محدودیت‌های اینترنتی شد.