چهره اصلاح‌طلب
تنها ۲۰ تا ۲۵ چهره اصلاح‌طلب تاییدصلاحیت شده‌اند 24 دی 1402
اسماعیل گرامی مقدم:

تنها ۲۰ تا ۲۵ چهره اصلاح‌طلب تاییدصلاحیت شده‌اند

اسماعیل گرامی مقدم اعلام کرد که بین ۲۰ تا ۲۵ چهره اصلاح‌طلب برای انتخابات مجلس تاییدصلاحیت شده‌اند