چایکاران گیلان
تعاون روستایی آماده خرید برنج مازاد گیلانی‌ها 01 شهریور 1402

تعاون روستایی آماده خرید برنج مازاد گیلانی‌ها

مدیر تعاون روستایی گیلان با بیان اینکه هنوز ۴۰ هزار تن برنج شالیکاران استان روی دستشان مانده، گفت: تعاون روستایی گیلان خریدار توافقی برنج مازاد کشاورزان است.