پیک بار تابستان
پروژه های افزایش ظرفیت، موجب پایداری شبکه برق شدند 06 خرداد 1402
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

پروژه های افزایش ظرفیت، موجب پایداری شبکه برق شدند

پروژه های افزایش ظرفیت با حداقل هزینه، نتایج مطلوب و خوبی را به همراه داشت و باعث بهبود وضعیت شبکه شد.