پیشکسوتان نمونه
انتخاب واحد های نمونه صنعتی و معدنی استان و کشور شروع شد/واحدهای صنعتی و معدنی در ارزیابی شرکت نمایند 07 خرداد 1402
مشاور مدیرکل و مدیر روابط عمومی اداره کل صمت گیلان خبرداد:

انتخاب واحد های نمونه صنعتی و معدنی استان و کشور شروع شد/واحدهای صنعتی و معدنی در ارزیابی شرکت نمایند

مشاور مدیرکل و مدیر روابط عمومی اداره کل صمت گیلان از آغاز فرایند انتخاب واحد های نمونه صنعتی و معدنی در استان و کشور خبر داد.