پیام فرماندار ،۱۳ ابان ،شکست مفتضحانه
13 آبان 1400

پیام فرماندار رشت به دنبال شکست مفتضحانه دزدی ارتش تروریستی آمریکا و روز سیزده آبان

علی فتح الهی،فرماندار رشت شکست مفتضحانه دزدی ارتش تروریستی آمریکا و روز سیزده آبان را تبریک گفت