پژوهشگاه فضایی ایران
پرتاب موفق ماهواره‌‌ ثریا به ارتفاع ۷۵۰ کیلومتری زمین برای اولین بار 30 دی 1402
رکورد پرتاب فضایی شکسته شد؛

پرتاب موفق ماهواره‌‌ ثریا به ارتفاع ۷۵۰ کیلومتری زمین برای اولین بار

ساعتی پیش، ماهواره‌ «ثریا» با ماهواره‌بر «قائم 100» به مدار 750 کیلومتری پرتاب شد.