پلیس راهور شهرستان رشت
فرآیند برداشتن میدان ولیعصر (عج) آغاز شد 25 مهر 1402
با هدف کنترل، مدیریت تردد و نظم بخشی خودروها و عابران پیاده

فرآیند برداشتن میدان ولیعصر (عج) آغاز شد

فرآیند برداشتن میدان ولیعصر(عج) شهر رشت با هدف کنترل ، مدیریت تردد و نظم بخشی خودروها و عابران پیاده آغاز شد