پسر نوجوان
همستر کمبات کشته داد 28 خرداد 1403

همستر کمبات کشته داد

دانش آموزی که غرق در بازی همستر بود در حمام دچار برق گرفتگی شد.