پریسا کرمی،مدیر کل کتابخانه های عمومی گیلان،شورای شهر،اماکن فرهنگی،اقدامات فرهنگی
22 آبان 1400
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان؛ن

نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی رشت با موضوع ترویج فرهنگ مطالعه برگزار شد

پریسا کرمی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه تمام تلاش من و همکارانم در کتابخانه ها ایجاد فضایی مناسب برای استفاده مراجعین از کتاب ها و امکانات این اماکن فرهنگی است بر ضرورت حمایت نهاد شهرداری از اقدامات فرهنگی این مجموعه تاکید کرد.