پروژه ژ۵،پل روگذر،
جلسه میدانی و بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی شهر رشت از پروژه ژ۵ 13 دی 1401

جلسه میدانی و بازدید سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی شهر رشت از پروژه ژ۵

سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی از عملیات اجرایی پروژه ژ۵ بازدید میدانی به عمل آورده و جلسه‌ای را هم در محل پروژه با هدف برنامه‌ریزی‌ برای بازگشایی ۴ کیلومتر اول پروژه و تسهیل در آغاز به کار ایجاد پل روگذر میدان ولیعصر برگزار کردند.