پروژه های نیمه تمام در گیلان
تکمیل پروژه های ناتمام گیلان نیازمند بیش از ۷,۵۰۰ میلیارد اعتبار 28 خرداد 1403
استاندار گیلان مطرح کرد؛

تکمیل پروژه های ناتمام گیلان نیازمند بیش از ۷,۵۰۰ میلیارد اعتبار

استاندار گیلان با اشاره به پروژه های نیمه تمام در گیلان گفت: بیش از 7,500 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام در گیلان نیاز است.