پرواز رشت به نجف
پروازهای اربعین رشت دو برابر شد 05 شهریور 1402

پروازهای اربعین رشت دو برابر شد

مدیرکل فرودگاه سردار جنگل رشت از رشد بیش از 2 برابری پرواز رشت به نجف نسبت به اربعین سال گذشته خبر داد.