پرواز آستراخان – داغستان – رشت
بندر مختص کشتی‌سازی در گیلان احداث می‌شود 03 دی 1402
استاندار گیلان:

بندر مختص کشتی‌سازی در گیلان احداث می‌شود

استاندار گیلان با اشاره به سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومانی در حوزه کشتی‌سازی گفت: در سفر هیئت اقتصادی گیلان به روسیه مقرر شد به‌زودی یک ‌بندر مختص کشتی‌سازی در گیلان احداث شود.