پایاب شکیبایی
کتاب جدید ظریف منتشر شد 29 اسفند 1402

کتاب جدید ظریف منتشر شد

ظریف وزیر امور خارجه سابق کشورمان از انتشار کتاب جدید خود خبر داد.