پاکبانان رشت،خدمات شهری،بارش باران
26 دی 1400

تلاش پاکبانان زحمتکش شهر رشت برای خدمت رسانی

با بارش ۴۲ میلیمتری بارش باران در شهر رشت در ۴۸ ساعت گذشته اکیپ‌های خدمات شهری مدیریت پسماند جهت خدمات‌ رسانی به شهروندان به شکل شبانه‌ روزی وارد عمل شدند.