پارک ملی بوجاق،محیط زیست،سمن ،پاکسازی،
07 دی 1400

زباله های سواحل پارک ملی بوجاق جمع آوری شد

بخش هایی از پارک ملی بوجاق توسط علاقمندان به محیط زیست و طبيعت از زباله پاکسازی شد.