وعده های انتخاباتی
از همان اول معلوم بود رئیسی نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند 29 آذر 1402
هاشمی طبا:

از همان اول معلوم بود رئیسی نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: طبیعی بود که آقای رئیسی نمی تواند به وعده هایش عمل کند، کما اینکه آقای روحانی هم نتوانست این کار را انجام دهد چون آنها وعده های انتخاباتی دادند و هنگام طرح این وعده ها، آقایان حساب و کتاب از دست شان در می رود.