وضعیت ترافیک رشت
تقاطع غیر همسطح رشت به پیشرفت ۲۵ درصدی رسید 29 اسفند 1402
شهردار رشت:

تقاطع غیر همسطح رشت به پیشرفت ۲۵ درصدی رسید

شهردار رشت از پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی پروژه تقاطع‌ غیر همسطح این شهر خبر داد و گفت: برنامه ریزی‌ها جهت بهبود وضعیت ترافیک رشت در سه بخش اصلاح هندسی معابر و میادین، بازگشایی خیابان‌ها، معابر و احداث ۵ تقاطع غیرهمسطح در دستور کار قرار دارد.