وضعیت تجارت خارجی ایران
تراز تجاری کشور ۱۲ میلیارد دلار منفی شد؛ واردات از صادرات پیشی گرفت 14 دی 1402

تراز تجاری کشور ۱۲ میلیارد دلار منفی شد؛ واردات از صادرات پیشی گرفت

وضعیت تجارت خارجی ایران حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدتر بوده. چنانکه نسبت به سال گذشته میزان واردات بیش از 5 میلیارد دلار اضافه شده اما میزان صادرات کمابیش در همان عدد مانده است.