وزیر کشور،احمد وحیدی،مرکز استان
10 بهمن 1400
با همراهی سرپرست فرمانداری رشت، صورت پذیرفت؛

بازدید وزیر کشور از آخرین وضعیت ارتباطی راه اصلی جاده خشکبیجار _خمام

احمد وحیدی وزیر کشور پیش از ظهر جمعه از آخرین وضعیت ارتباطی راه اصلی جاده خشکبیجار _ خمام بازدید کرد.