وزیرکشور
حکم رحیم شوقی به عنوان شهردار رشت از سوی وزیر کشور امضا شد 14 اردیبهشت 1402
رحیم شوقی رسما شهردار رشت شد

حکم رحیم شوقی به عنوان شهردار رشت از سوی وزیر کشور امضا شد

حکم رحیم شوقی به عنوان شهردار رشت از سوی وزیر کشور امضا و توسط معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به ایشان ابلاغ شد.