واحدهای صنعتیHSEE،پایش مباحث ایمنی،صنعت سبز
صمت گیلان برگزیده و فعال کشوری در حوزهHSEE شد 12 بهمن 1401
مدیرکل صمت گیلان:

صمت گیلان برگزیده و فعال کشوری در حوزهHSEE شد

مدیرکل صمت گیلان گفت: این اداره کل به عنوان برگزیده و فعال کشوری در ارزیابی و عملکرد حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژیHSEE در سال ۱۴۰۰ در بین سازمان های وابسته و ادارات کل صمت استانهای کشور انتخاب گردید.