هوشگ فولادی،مدیر کل درمان مسقیم،بیمارستان رسول اکرم،دیابت
09 دی 1400
مدیرکل درمان مستقیم در گیلان

تشکیل بیش از ۱۰۰۰ پرونده در درمانگاه دیابت و فشار خون بیمارستان حضرت رسول رشت کار ارزشمندی است

دکتر هوشنگ فولادی مدیرکل درمان مستقیم در دیدار از استان گیلان اظهار داشت رویکرد سازمان از درمان محور به رویکرد پیشگیرانه و سلامت محور در حال تغییر است .