هوشمندسازی جاده‌های گیلان
هوشمندسازی جاده‌های گیلان مورد توجه قرار گیرد 08 اردیبهشت 1403
استانداردر جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی راه‌های گیلان:

هوشمندسازی جاده‌های گیلان مورد توجه قرار گیرد

استاندار گیلان با تأکید بر هوشمندسازی جاده‌های استان به منظور شناسایی رانندگان و خودروهای پرخطر در این استان گفت: ایمنی راه‌ها، تامین روشنایی و هوشمندسازی جاده‌ها یکی از برنامه‌های دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که باید مورد توجه قرار گیرد.