همبستگی با مردم غزه
اهتزاز پرچم فلسطین بر فراز آسمان رشت در حمایت از مردم غزه 16 فروردین 1403
صبح امروز انجام شد؛

اهتزاز پرچم فلسطین بر فراز آسمان رشت در حمایت از مردم غزه

شورای اسلامی شهر و شهرداری رشت در اقدامی نمادین برای نشان دادن همبستگی با مردم غزه و مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن غیرنظامیان، پرچم فلسطین را در گلباغ نماز این شهر به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری به اهتزاز در آوردند.