هفته پرستار،مدیریت درمان گیلان،تامین اجتماعی گیلان
18 آذر 1401
ربیعی پور معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان گیلان

۱۱۲ نفر کادر پرستاری در تامین اجتماعی گیلان جذب می شوند

همزمان با هفته پرستار معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان گیلان خبر از جذب 112 نفر کادر پرستاری در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان گیلان داد.