هشت ماهه نخست،چهار درصد افزایش،cnG
28 آذر 1400
در گیلان

مصرف CNG در هشت ماهه ابتدای امسال چهار درصد افزایش داشت

CNG (گاز طبیعی ) با مصرف حدود 243 میلیون متر مکعب در هشت ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است