هشتمین جام قهرمانان
برگزاری هشتمین جام قهرمانان بازی های ویدیویی بازیهای موبایلی ایرانی FIFA23 در سراسر ایران 19 شهریور 1402
مسابقه یک میلیون نفری تابستان 1402 ؛

برگزاری هشتمین جام قهرمانان بازی های ویدیویی بازیهای موبایلی ایرانی FIFA23 در سراسر ایران

هشتمین جام قهرمانان بازی های ویدیویی بازیهای موبایلی ایرانی FIFA23 در سراسر ایران روز دوشنبه 27 شهریور ماه 1402 در گیم نت لالیگا رشت برگزار می شود .