نیرو‌های مقتدر ایران
دشمنان فساد چای دبش را علم کردند تا فسادنمایی کنند! 01 دی 1402
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت:

دشمنان فساد چای دبش را علم کردند تا فسادنمایی کنند!

رییسی با اشاره به «فسادنمایی» برخی در کشور، گفت: هدف این افراد که در برابر فسادزدایی دولت قرار گرفته‌اند ناامید کردن مردم از آینده روشن کشور و نظام اسلامی است.