نگاه راهبردی دولت سیزدهم
روستاها پیشران اقتصاد مقاومتی هستند 16 مهر 1402
سرپرست فرمانداری رشت در همایش روز روستا و عشایر؛

روستاها پیشران اقتصاد مقاومتی هستند

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به نگاه راهبردی دولت سیزدهم به مناطق روستایی گفت: روستاها پیشران اقتصاد مقاومتی هستند.