نواحی صنعتی گیلان،محبوبی حسن کیاده،درآمدسرانه
مدیران شهرک ها می بایستی تمام همت خود را در مسیر رفع مشکلات واحدهای صنعتی به کار گیرند 28 آذر 1401
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت:

مدیران شهرک ها می بایستی تمام همت خود را در مسیر رفع مشکلات واحدهای صنعتی به کار گیرند

۱۳ به گزارش تکتم نیوز ،جلسه هم اندیشی مدیران شهرک ها و نواحی صنعتی استان با حضور مدیر عامل و معاونین شرکت شهرک های صنعتی گیلان برگزار گردید محبوبی حسن کیاده ،در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای زیر ساختها به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان رسالت شرکت شهرک های صنعتی گفتند: با […]