نمایندگان استان‌های شمالی
نمایندگان شمالی تحصن کردند، صحن مجلس بهم ریخت /ادامه اعتراضات بر سر برنامه هفتم توسعه 16 مهر 1402

نمایندگان شمالی تحصن کردند، صحن مجلس بهم ریخت /ادامه اعتراضات بر سر برنامه هفتم توسعه

۲۴ تکتم نیوز/نمایندگان استان‌های شمالی مجلس به افزایش عوارض صادرات محصولات آب بر مثل برنج اعتراض کردند.در روند بررسی این بند نمایندگان استان های شمالی نسبت به عنوان صادرات محصولات پر آب بر یعنی برنج اعتراض کرده و در سخنگاه تحصن کردند .در نهایت به دستور مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس که ریاست این جلسه […]