نماینده مردم اردبیل
آقای رئیسی! آشفتگی‌های بازار و گرانی‌های افسار گسیخته را چه زمانی مهار خواهید کرد؟ 05 اردیبهشت 1403
بدری نماینده اردبیل در مجلس:

آقای رئیسی! آشفتگی‌های بازار و گرانی‌های افسار گسیخته را چه زمانی مهار خواهید کرد؟

نماینده مردم اردبیل در مجلس یازدهم خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه آشفتگی‌های بازار و گرانی‌های افسار گسیخته را کی مهار خواهید کرد، گفت: مردم زیر بار فشار‌های اقتصادی کمر خم کرده اند و هر روز با این وضعیت نابسامان مدیریتی در کشور در حال از دست رفتن اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی هستیم.