نماینده عالی دولت،معاون وزیر صمت
توجه به توسعه سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی، احیای واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت تولید ضروری است 08 دی 1401
استاندار گیلان در دیدار معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تاکید کرد؛

توجه به توسعه سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی، احیای واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت تولید ضروری است

استاندار گیلان با بیان اینکه نگاه و عزم رییس محترم جمهوری در حمایت از تولید و اشتغال جدی است، گفت: توجه به توسعه سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی، احیای واحدهای تعطیل و افزایش ظرفیت تولید، با ایجاد زیرساختهای لازم در شهرک های صنعتی ضروری است.