نمایشگاه خدمات کسب و کار،دانش بنیان
برگزاری نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار در گیلان 14 دی 1401
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان:

برگزاری نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار در گیلان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از برگزاری نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار با رویکرد دانش بنیان در هفته آینده خبر داد.