ناکارآمدی و سوءمدیریت
رئیسی به جای اصلاح امور، همچنان وعده می‌دهد و مشکلات را گردن دولت قبل می‌اندازد 19 شهریور 1402
هادی حق شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی:

رئیسی به جای اصلاح امور، همچنان وعده می‌دهد و مشکلات را گردن دولت قبل می‌اندازد

۳۸ تکتم نیوز/هادی حق شناس، استاد دانشگاه و استاندار در دولت دوازدهم درباره گره های کور اقتصادی اظهار داشت: رئیسی به جای اصلاح امور، همچنان وعده می دهد و مشکلات را گردن دولت قبل می اندازد. وقتی گرانی به حدی می رسد که لایه های مختلف مردم تحت تاًثیر قرار می گیرند؛ باید اذعان داشت […]