ناپایداری جوی
ادامه خنکی هوا در گیلان 01 تیر 1402

ادامه خنکی هوا در گیلان

ناپایداری‌های جوی و هوای خنک گیلان تا شنبه ادامه دارد.