ناصر دو دانگه،آب و فاضلاب گیلان،طرح آبرسانی
22 آذر 1400

انتصاب مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات شرکت آب و فاضلاب گیلان

ناصر دودانگه بعنوان "مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آب" شرکت آب و فاضلاب استان گیلان منصوب شد.