میزخدمت،حقوق شهروندی
حضور شهردار رشت پای میز خدمت در مصلی نماز جمعه 10 دی 1401

حضور شهردار رشت پای میز خدمت در مصلی نماز جمعه

میز خدمت شهرداری رشت جهت پاسخگویی و بررسی مشکلات بوجود آمده برای شهروندان در محل مصلی نماز جمعه برگزار شد.