میزان ماندگاری مسافر
ورود بیش از ۵ میلیون نفر مسافر به استان/ گیلان جزو ۲ استان برتر در ماندگاری مسافر شناخته شد. 25 خرداد 1402
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان خبر داد:

ورود بیش از ۵ میلیون نفر مسافر به استان/ گیلان جزو ۲ استان برتر در ماندگاری مسافر شناخته شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان از ورود بیش از ۵ میلیون ن مسافر و‌ گردشگر به این استان خبر داد و گفت: گیلان به جهت افزایش میزان ماندگاری مسافر جزو ۲ استان برتر کشور شناخته شده است.