میرزا کوچک جنگلی،شهدای گمنام،بوستان ملت
17 آبان 1400
همزمان با یکصدمین سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

افتتاح یادمان شهدای گمنام بوستان ملت

شهردار رشت ضمن بازدید از بوستان ملت نسبت به تسریع در روند احداث یادمان شهدای گمنام تاکید و از افتتاح آن همزمان با یکصدمین سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی خبر داد.