میتینگ‌های سیاسی
نظارت استصوابی فقط برای اصلاح طلبان ساخته شده است 15 آبان 1402
انتقاد علی صوفی از شورای نگهبان:

نظارت استصوابی فقط برای اصلاح طلبان ساخته شده است

یک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره احتمال مشارکت و لیست دادن اصلاح طلبان در انتخابات بیان کرد: به طور کلی مشخص نیست کدامیک از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت می‌کنند و امکان دادن لیست بعد از اعلام نظر شورای نگهبان مطرح می‌شود.