مهندس عبدالرضا ابراهیمی
چه انصافی بالاتر از پرداختن به عدالت و چه عدالتی بالاتر از بها دادن به آزادی 28 خرداد 1403
رئیس ستاد دکتر پزشکیان در گیلان:

چه انصافی بالاتر از پرداختن به عدالت و چه عدالتی بالاتر از بها دادن به آزادی

در حالی که هنوز تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در استان‌ گیلان آغاز نشده‌است، ستاد انتخاباتی “دکتر مسعود پزشکیان” با حضور گسترده مردم فعالیت خود را آغاز کرد.