مهدی چمران
برگزاری نمایشگاه‌ها همچنان در نمایشگاه تهران 22 آبان 1402
چمران هم ‌جا زد

برگزاری نمایشگاه‌ها همچنان در نمایشگاه تهران

۱۹ تکتم نیوز/مهدی چمران گفت: انتظار نداشتم نمایشگاه چوب شهرآفتاب تا این حد جذاب، موثر و متکی بر تولید داخلی باشد.وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۲ به دنبال ایجاد یک مرکز نمایشگاهی در سطح جهانی بودیم که حاصل این تلاش ایجاد مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب بود. ما مخالفتی با برگزاری نمایشگاه های تخصصی یا فوق تخصصی […]