مهدی محبوبی
بررسی ایجاد شهرک صنعتی جدید در شهرستان سیاهکل 17 اردیبهشت 1402
با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان صورت گرفت

بررسی ایجاد شهرک صنعتی جدید در شهرستان سیاهکل

طی نشستی و با حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ، نماینده و فرماندار سیاهکل و سرپرست منابع طبیعی استان ،موضوع ایجاد شهرک صنعتی جدید در شهرستان سیاهکل مورد بررسی قرار گرفت