مهارت‌های سیاست‌ورزی
سهم سعید جلیلی و مسود پزشکیان از سبد رای قالیباف چقدر است؟ 11 تیر 1403

سهم سعید جلیلی و مسود پزشکیان از سبد رای قالیباف چقدر است؟

روزنامه فرهیختگان سرنوشت سبد رای در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کرده است.