منطقه ازاد انزلی
خط کشتیرانی کانتینری منظم (لاینر) بین بندر کاسپین و بندر آکتائو قزاقستان راه اندازی شد 14 مرداد 1402
در راستای توسعه صادرات و ترانزیت کانتینری از مسیر منطقه آزاد انزلی

خط کشتیرانی کانتینری منظم (لاینر) بین بندر کاسپین و بندر آکتائو قزاقستان راه اندازی شد

۱۸ به گزارش تکتم نیوز ،امین افقی معاون اموربندری و حوزه خزر این سازمان با اشاره به فعالسازی خط کشتیرانی حمل و نقل کانتینری منظم بین بنادر کاسپین و آکتائو اظهار کرد: به دنبال رایزنی و برنامه ریزی های انجام شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور قزاقستان و همکاری فعالان بندری ایرانی ، ماهیانه […]