منطقه ازاد انزلی،همکاری مشترک برای توسعه مبادلات تجاری
29 آذر 1400
در دیدار مدیرکل راه آهن شمال ۲ با رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مطرح شد:

همکاری مشترک برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی از بنادر منطقه آزاد انزلی

۵ به گزارش تکتم نیوز ،غلام حسین ولدی مدیر کل را آهن شمال (۲)کشور با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور بررسی زیر ساخت های اقتصادی و تجاری و لزوم توسعه زیر ساخت های ریلی در راستای ارتقای شاخص های لجستیکی و‌ ترانزیتی دیدار و تبادل نظر کردند. […]