منطقه ازاد انزلی،امین افقی،رایزن بازرگانی ترکیه،توتنمندی های دو کشور
15 آبان 1400
با حضور رایزن بازرگانی ترکیه در منطقه آزاد انزلی توافق شد:

توسعه همکاری های تجاری ترکیه و ایران از مسیر منطقه آزاد انزلی

رایزن بازرگانی کشور ترکیه در ایران با حضور در منطقه آزاد انزلی با معاونین سازمان دیدار و پیرامون توسعه همکاری ها دوجانبه تبادل نظر کرد.